Clubreglementen

Statuten en reglementen zijn noodzakelijk om een club in goede banen te leiden.

Zij zijn een houvast voor zowel de leden als voor de mensen belast met het dagelijks bestuur. Zij scheppen het algemeen kader waarin wordt gewerkt en hoe de club functioneert. De fundamentele doelstellingen van vereniging, de samenstelling en wijze van verkiezing van het bestuur, de regels die door de leden dienen nageleefd, ... enz worden erin geacteerd.

De hernomen teksten op deze site zijn identiek aan de teksten goedgekeurd door de algemene vergadering ( statuten ) en door het bestuur ( inwendig reglement, ethische code en reglement clubkampioenschap ).

Bij aansluiting bij de club krijg je een officiŽle versie van deze documenten.