Ethische code Tight Lines Tienen

De leden van Tight Lines onderschrijven deze code bij hun aansluiting en betuigen hiermee de natuur, de leden en collega's vissers met het nodige respect te zullen behandelen.

De gedragsregels van de vliegvisser kunnen in een tiental puntjes worden samengevat:

   1. Geef elkaar voldoende ruimte aan de oever van rivier, vijver of meer. Als U iemand vis ziet vangen ga dan niet direct naast hem staan vissen. Gun hem die vis, heb plezier in zijn succes en zoek uw eigen goede plek.
   2. Op stromend water respecteer je een tussenafstand van ongeveer 200 meter tot je buurman. Indien je echt op die bepaalde stek wil vissen, wacht je tot de aanwezige visser de stek verlaat.
   3. Geef steeds informatie omtrent gebruikte vliegen en methode aan collega's vissers die erom vragen. Geef zelfs een vlieg voor zover het niet je laatste is natuurlijk.
   4. Parkeer de wagen zodat hij geen hinder vormt voor weggebruikers, landbouwers, andere vissers,... enz.
   5. Respecteer de landerijen die je doorkruist om de visstek te bereiken, sluit hekkens en afsluitingen, let op verkeer als je langs een openbare weg vist.
   6. Maak geen ruzie met andere watergebruikers, zelfs als ze niet doorhebben dat ze je hinderen of storen.
   7. Vis nooit zonder de nodige vergunningen.
   8. Vis weerhaakloos of met platgedrukte weerhaken, gebruik een schepnet en behandel de vis en haar biotoop met zorg en respect.
   9. Zet de gevangen vis terug in hetzelfde water en laat geen spullen achter langs of in het water.