Reglement clubwedstrijden.

Administratie.

De leden die wensen deel te nemen aan één of meerdere clubwedstrijden schrijven in bij de door het bestuur aangeduide organisator.

De dag van de wedstrijd zelf meldt elke deelnemer zich aan bij de organisator aan de wedstrijdtafel 1,5 UUR voor de aanvang van de wedstrijd.

Indien een deelnemer door omstandigheden (file, autopech,...) niet tijdig ter plaatse geraakt, moet deze de organisatoren verwittigen.
Dit kan op de volgende nummers :

 • Organisator : Mark Roekaerts GSM 0477/43.12.35
 • Voorzitter : Stefan Allacker GSM 0472/96.58.02
 • Wedstrijdcommissie : Mark Roekaerts & Benny Poffé

Opdat laatkomers de timing van de organisatie van de wedstrijden niet in het gedrang zou brengen geldt volgende regel :

NIET OP TIJD + NIET VERWITTIGD = GEEN DEELNAME AAN WEDSTRIJD!

Vissen.

 • Er wordt gevist in 4 manches (VM en NM) van 2 reeksen. Een middagpauze van 1 uur wordt voorzien.
 • Elke reeks duurt 45 minuten. 15 minuten tijd is voorzien om naar volgende stek te gaan.
 • De organisatie geeft een signaal bij de start en het einde van elke reeks.
 • De volgende stek wordt pas vervoegd na het eindsignaal gegeven door de wedstrijdleiding.
 • Maximum 3 vliegen (bung telt als vlieg), zonder weerhaak.
 • Gebruik van beetverklikkers (strike indicators) is niet toegelaten.
 • Gebruik van schepnet is verplicht.
 • Er wordt steeds links van de toegewezen nummer gevist.
 • De vissen worden met de nodige voorzichtigheid behandeld en zo snel mogelijk terug in het water gezet.
 • GSM (behalve noodgeval) en verrekijker zijn tijdens de manches niet toegelaten.
 • Het gebruik van lokmiddelen (geur, kleur,...enz) is verboden.

Controle en vangstregistratie.

Controle en registratie van de gevangen vissen gebeurt door de gebuur visser.

In regel controleren nrs 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, ...enz elkaar. Indien de plaatsen te ver van elkaar liggen wordt van de regel afgeweken en is het de dichtsbijzijnde buur die de controle en de registratie voor zijn rekening neemt.

Iedere gevangen levende vis tot in het schepnet gebracht wordt geregistreerd.

De visser onthaakt zelf zijn vis. De controleur komt tot bij de visser. Het resultaat van de meting wordt op de fiche genoteerd. De visser tekent zijn fiche af na elke vangst.

Indien de controleur vaststelt dat de vis moeilijkt kan wordt onthaakt mag hij overgaan tot controle van de weerhaak

De controle- en registratiefiche dient na iedere gevangen vis afgetekend door controleur en visser.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie neemt de nodige disciplinaire maatregelen bij overtreding van de bepaling(en) van de dit reglement. Dit kan gaan van een eenvoudige verwittiging, over afkeuring van gevangen vissen tot diskwalificatie voor de wedstrijd of het complete kampioenschap.

Puntentelling en klassement.

Iedere gevangen vis (forel, baars, snoek, ...enz) telt voor 20 punten + één punt per centimeter. Minimum maat is 20 cm.Bij het meten wordt steeds afgeronf naar boven.

Het klassement wordt per manche gemaakt aan de hand van de totale puntenscore. Hierbij wordt opeenvolgend rekening gehouden met :

 • de plaatspunten (som van de 4 manches)
 • de vispunten
 • het uur van de laatst gevangen vis (visser A vangt 3e vis om 10.25 en visser B vangt 3e vis om 10.47 => A komt voor B )

Milieu.

Alle afval wordt meegenomen of in de aanwezige vuilbakken gedeponeerd.

De vijver, de omgeving, fauna en flora worden met het nodige respect behandeld.

Het gebruik van een monomaster, een handig spoeltje voor oude visdraad, wordt ten zeerste aangeraden.