ORGANISATIE

ORGANISATIE

 • Er worden maximum 32 teams toegelaten.
 • We vissen 8 reeksen van 45 minuten (4 in de voormiddag, 4 in de namiddag ) met 10 min onderbreking tussen de reeksen. Onderbreking van 12.30 tot 14 uur.
 • Na iedere reeks schuiven we 8 nummers op. Dit kan wijzigen in functie van het aantal deelnemende teams.
 • De 1ste reeks van de namiddag valt 12 nummers verder dan het beginnummer van de ochtendreeks. De scorefiches vermelden het nummer van de stek
 • Er wordt gevist links van de nummer en iedere visser zorgt ervoor dat hij binnen zijn sector vist.

 

ADMINISTRATIE

Ieder team krijgt een documentenmap met wedstrijdfiches en het reglement. Die map moet terug worden ingeleverd met de wedstrijdfiche.

De fiches van de voormiddag worden afgegeven voor de lunch. De fiches van de namiddag worden onmiddellijk na het einde van de laatste manche afgegeven aan de organisatoren

 

REGLEMENT

Volgende regels zijn van toepassing :

 • Maximum 3 vliegen, weerhaakloos (elke vis gevangen aan een vlieg met weerhaak wordt afgekeurd. Bij twijfel wordt de vlieg afgeknipt en door de organisatie beoordeeld).
 • De ‘bung’ moet voorzien zijn van een haak en telt als één van de drie toegelaten vliegen.
 • Alle vliegen zijn toegelaten maar ze mogen niet voorzien zijn van reuk- en/of geurstoffen.
 • Elke vissoort ( forel, baars, snoek, witvis, ...) telt, om het even waar deze gehaakt werd. Minimum grootte is 20 cm
 • De vis wordt gemeten van kop tot het einde van de staart en afronding ( cm ) naar boven.
 • Alle vis moet geschept worden. De visser onthaakt de vis, de controleur komt ter plaatse, meet de vis en registreert op de scorefiche. De visser zet zo snel mogelijk de vis terug in het water. De fiche dient na elke vangst afgetekend door controleur en visser. Alle vis, ook snoek en baars, moet weidelijk worden behandeld.
 • De visser mag na iedere vangst pas terug inwerpen na aftekening van zijn fiche.
 • Ieder team is verantwoordelijk voor zijn fiche en dient dus toe te kijken dat hun fiche behoorlijk is ingevuld door de controleur.
 • De vissers mogen hun plaats niet verlaten voor het signaal dat het einde van de manche aangeeft.

 

CONTROLE, PUNTENTELLING, KLASSEMENT en ARBITRAGE

Controle De controle gebeurt door de vissers onderling. Elke gevangen vis wordt in het schepnet aangeboden bij de dichtsbijzijnde visser van de naburige ploeg. Indien je even moet wachten op de controleur, hou dan de vis in het net in het water.

Puntentelling : 20 punten per vis en 1 punt per cm. Alle vissoorten tellen, minimum grootte 20 cm.

Klassement : er wordt een klassement opgemaakt per reeks (8 in totaal). Blank betekent 32 plaatspunten. Het eindklassement gebeurt door optelling van de plaatspunten. Bij gelijkheid van klassementspunten wordt naar de vispunten gekeken.

Arbitrage : De organisatoren beslissen in geval van klacht of twijfel. Er is geen beroep mogelijk.

 

Succes!

 

Tight Lines Organisatie,

Het Bestuur.