ORGANISATIE

ORGANISATIE

 • Er worden maximum 32 teams toegelaten.
 • We vissen 8 reeksen van 45 minuten (4 in de voormiddag, 4 in de namiddag ) telkens van 40 min vissen en 5 min onderbreking tussen de reeksen. Onderbreking van 12 tot 14 uur.
 • Na iedere reeks schuiven we 7,8 of 9 nummers op.
 • De 1ste reeks van de namiddag valt 12 nummers verder dan het beginnummer van de ochtendreeks.
 • Er wordt gevist links van de nummer en iedere visser zorgt ervoor dat hij binnen zijn sector vist.

 

ADMINISTRATIE

Ieder team krijgt een documentenmap. Die map moet terug worden ingeleverd met de wedstrijdfiche.

De fiche voor de namiddag wordt verkregen na het inleveren van de fiche van de voormiddag.

 

REGLEMENT

Volgende regels zijn van toepassing :

 • Maximum 3 vliegen, weerhaakloos (elke vis gevangen aan een vlieg met weerhaak wordt afgekeurd. Bij twijfel wordt de vlieg afgeknipt en door de organisatie beoordeeld).
 • De ‘bung’ moet voorzien zijn van een haak en telt als één van de drie toegelaten vliegen.
 • Alle vliegen zijn toegelaten maar ze mogen niet voorzien zijn van reuk- en/of geurstoffen.
 • Elke levende forel telt, om het even waar deze gehaakt werd.
 • De vis wordt gemeten van kop tot het einde van de staart en afronding ( cm ) naar boven.
 • Alle vis moet geschept worden. De visser onthaakt de vis, begeeft zich met vis in schepnet en met controlefiche tot bij zijn controleur. De vis wordt door de controleur gemeten in het schepnet en wordt daarna met het schepnet teruggezet. De fiche dient na elke vangst afgetekend door controleur en visser. Alle vis, ook snoek en baars, moet weidelijk worden behandeld.
 • De visser mag na iedere vangst pas terug inwerpen na aftekening van zijn fiche.
 • Ieder team is verantwoordelijk voor zijn fiche en dienen dus toe te kijken dat hun fiche behoorlijk is ingevuld door de controleur.
 • De vissers mogen hun plaats niet verlaten voor het signaal dat het einde van de reeks aangeeft.
 • Het GSM-toestel mag alleen gebruikt worden in noodgevallen.
 • Verrekijkers zijn niet toegelaten

 

CONTROLE, PUNTENTELLING, KLASSEMENT en ARBITRAGE

Controle De controle gebeurt door de vissers onderling. Elke gevangen forel wordt in het schepnet aangeboden bij de dichtsbijzijnde visser van de naburige ploeg.

Puntentelling : 20 punten per vis en 1 punt per cm. Alleen forel telt.

Klassement : er wordt een klassement opgemaakt per reeks (8 in totaal). Blank betekent 32 plaatspunten. Het eindklassement gebeurt door optelling van de plaatspunten. Bij gelijkheid van klassementspunten wordt naar de vispunten gekeken.

Arbitrage : De organisatoren beslissen in geval van klacht of twijfel. Er is geen beroep mogelijk.

 

Succes!

 

Tight Lines Organisatie,

Het Bestuur.